NdependIT - Konsulentaftale og indgåelse
NdependIT - IT Consulting - Legal Advice

Konsulentaftalen

Hvis virksomheden mangler arbejdskraft kan løsningen enten være at ansætte medarbejdere eller kontrahere med freelance konsulenter, der har de nødvendige kompetencer til at løse opgaven.

At ansætte en medarbejder kan både være dyrt og ufleksibelt, hvorfor det i mange situationer kan være den bedste løsning at tilknytte en ekstern konsulent, som bl.a. ikke er omfattet af en lang række ansættelsesretlige regler.

Vælger man at hyre en ekstern freelance konsulent, er det vigtigt at der udarbejdes en konsulentaftale mellem konsulenten og virksomheden. I modsat fald risikerer man, at betale mange penge uden der er faste rammer for hvad konsulenten skal levere.

Hvorfor i det hele taget så indgå en aftale ?

 • Den selvstændige konsulent driver virksomhed for egen regning og risiko, mens medarbejderen er i et tjenesteforhold til virksomheden.
 • Medarbejderen er, i modsætning til freelance konsulenten, omfattet af en lang række ansættelsesretlige regler, som yder beskyttelse i forskellige ansættelsesmæssige forhold som f.eks. sygdom, barsel, ferie, opsigelsesvarsel mv.
 • Brugen af selvstændige konsulenter er ofte forbundet med totale omkostningsbesparelser, mindre administration og fleksibilitet på den positive side, men med høje honorarer, manglende kontrol og manglende kontinuitet på den negative side.

Hvilke forhold er så vigtige:

 • Omfanget af aftalen
 • Krav til bestilling og udførelse
 • Egen virksomheds bistand ifm. opgavens løsning
 • Vederlaget
 • Betalingsbetingelserne
 • Hemmeligholdelse
 • Kommunikationsformen
 • Copyright (hvem ejer produktet som konsulenten har udarbejdet ?)
 • Garanti og ansvar
 • Misligholdelse
 • Aftalens løbetid og opsigelsesvarsler
 • Ændringer og tvister