NdependIT - Salgskontrakt og indgåelse
NdependIT - IT Consulting - Legal Advice
Salgskontrakten

Det er særdeles vigtigt at være sikker på sin retsstilling i en salgskontrakt. Dette skaber både tryghed og gør at man nemmere kan navigere i forbindelse med overdragelsen.

Aftalens indhold afhænger naturligvis af hvad der overdrages, hvordan det overdrages, hvordan forholdene er omkring betalingen samt øvrige vilkår for overdragelsen.

Vi anbefaler derfor også, at man udarbejder en salgskontrakt specifikt til hver enkelt overdragelse, i stedet for enten at forlade sig på aftaleloven eller tage udgangspunkt i nogle standardbetingelser.

Forholdene i en salgskontrakt kan typisk være:

  • Hvem er parterne
  • Specifikation af overdragelsens genstand (varen, produktet eller serviceydelsen)
  • Købesummen
  • Overtagelsestidspunktet
  • Erklæringer mv.
  • Evt. offentlige godkendelser
  • Konkurrenceklausul
  • Øvrige omkostninger mv.
  • Betalingsbetingelser
  • Lovvalg og værneting

- og det skal generelt sikres, at der er klare regler, tryghed og forudsigelighed i og omkring overdragelsen.