NdependIT - Samarbejdsaftale og indgåelse
NdependIT - IT Consulting - Legal Advice

Samarbejdsaftalen

Hvis du skal arbejde sammen med leverandører, kunder eller andre tredjeparter kan der let opstå usikkerhed eller tvivl om, hvad der egentlig er aftalt.

Det er derfor særdeles vigtigt, at man udarbejder en samarbejdsaftale med sine samarbejdspartnere, så alle parter er på det rene med de gældende spilleregler.

Man skal kende hinandens forventninger og kontrakten skal være en garanti for, at alt er diskuteret grundigt igennem.

Vi anbefaler derfor, at man tilpasser sine samarbejdsaftaler til virksomhedens specifikke behov i stedet for enten at forlade sig på aftaleloven eller tage udgangspunkt i nogle standardbetingelser.

Det er desuden vigtigt, at en samarbejdsaftale regulerer rammerne for eventuelle tvister, hvis man på trods af de indgåede spilleregler alligevel ikke kan blive enige.

I samarbejdsforhold er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 • Hvem er parterne
 • Formålet og indhold med og i samarbejdet
 • Priser og vilkår
 • Rettigheder og pligter
 • Varighed
 • Konkurrence
 • Hemmeligholdelse
 • Genforhandling
 • Ophør og pligter ved ophør
 • Misligholdelse
 • Værneting
 • Underskrifter

En samarbejdsaftale skal altså som et minimum sikre, at der er klare regler, stabilitet og forudsigelighed i og omkring samarbejdet.